T S M ط س م TASIM YAPIN! KASAS 1
KASAS 1
T S M ط س م
TASIM YAPIN!
KASAS 2
T l k ت ل ك
E y e t ا ي ات
E l k t e b ا ل ك ت اب
E l m ال م
ب ي ن b y n

Kitabın ayetlerinin ilmi ile tasım yap